Trang chủ » Hoạt động công ty

Tổng kết cuối năm 2019

 

 

Trao thưởng cấp quản lý, cấp nhân viên, các phòng ban, ... có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm.