Trang chủ » Hoạt động công ty

Tiến độ thi công dự án The Pegasuite 23/08/2016

 

 

2 cọc nhồi đầu tiên được khoan