Trang chủ » Hoạt động công ty

Tiến độ thi công dự án Diamond Riverside 08/2020

 

 

Hiện dự án Diamond Riverside đã cất nóc và đang bàn giao các block từ đầu năm 2020.