kien nghi bo tri von chuan bi dau tu 12 du an ppp

Kiến nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 12 dự án PPP

Kiến nghị bố trí vốn chuẩn bị đầu tư 12 dự án PPP

trong Tin tức - Sự kiện, 02-03-2022

    12 dự án trọng điểm dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) ở TP HCM được đề xuất bố trí kinh phí để làm công tác chuẩn bị đầu tư từ năm nay.

Chi tiết »