Tiến độ thi công Diamond Riverside

Tiến độ thi công dự án Diamond Riverside 08/2020

Tiến độ thi công dự án Diamond Riverside 08/2020

trong Hoạt động công ty, 31-08-2020

    Hiện dự án Diamond Riverside đã cất nóc và đang bàn giao các block từ đầu năm 2020.

Chi tiết »