Tổng kết cuối năm 2019

Tổng kết cuối năm 2019

Tổng kết cuối năm 2019

trong Hoạt động công ty, 13-10-2020

    Trao thưởng cấp quản lý, cấp nhân viên, các phòng ban, ... có thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm.

Chi tiết »