Những thủ thuật bán hàng của Donald Trump

Những thủ thuật bán hàng của Donald Trump, dân sales nào cũng phải biết

Những thủ thuật bán hàng của Donald Trump, dân sales nào cũng phải biết

trong Sale Pro, 19-04-2019

      Là người viết riêng 1 cuốn sách về đàm phán có tên "Nghệ thuật đàm phán", Donald Trump luôn tự nhận mình là bậc thầy, và thực tế chứng minh, Donald Trump chính là dân sales cáo già thực ...

Chi tiết »