Dân sales mà thiếu những kỹ năng này thì nghỉ việc đi là vừa

Dân sales mà thiếu những kỹ năng này thì nghỉ việc đi là vừa

Dân sales mà thiếu những kỹ năng này thì nghỉ việc đi là vừa

trong Sale Pro, 19-04-2019

      Khi 100 cánh cửa đóng sập trước mặt bạn, hãy ngẩng cao đầu, mỉm cười thật tươi và đi gõ tiếp cánh cửa thứ 101 như cách bạn bắt đầu.

Chi tiết »