Trang chủ » Hoạt động công ty

Lễ tổng kết cuối năm 2016

 

 


NVKD Nhịp Cầu Địa Ốc

 


MC bắt đầu buổi lễ Tổng kết cuối năm 2016

 


Bà Phan Thị Thu Sương - GĐS1 báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Ông Mai Văn Dũng - GĐS3 báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Ông Phạm Văn Dương - GĐS5 báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Ông Nguyễn Thế Hiển - GĐS7 báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Ông Vũ Văn Sáng - GĐS9 báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - SaleAdmin báo cáo tình hình kinh doanh năm 2016

 


Bà Phạm Quới Kim - Nhân sự báo cáo tình hình nhân sự năm 2016

 


Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Tổng Giám Đốc nhận xét tình hình kinh doanh & nhân sự năm 2016

 


Ông Nguyễn Gia Thạnh - Tổng Giám Đốc nhận xét tình hình kinh doanh & nhân sự năm 2016

 


Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó TGĐ trao thưởng NVKD xuất sắc nhất quý IV/2016

 


Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó TGĐ trao thưởng NVKD xuất sắc nhất quý IV/2016
Từ trái qua phải: Giải 1 - Ông Đoàn Quốc Huy, Giải 2: Ông Nguyễn Văn Quyết, Giải 3: Nguyễn Văn Thư
Giải 4 - Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giải 5: Ông Lê Thuận Quý

 

 


Ông Nguyễn Gia Thạnh - TGĐ trao thưởng Trưởng phòng KD xuất sắc nhất quý IV/2016: Ông Lý Thiên Toàn
 

 


Ông Nguyễn Gia Thạnh - TGĐ trao thưởng Quản lý KD xuất sắc nhất quý IV/2016: Ông Phạm Văn Dương

 


Trưởng phòng KD & Quản lý KD xuất sắc nhất quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016

 


NVKD NCĐO mừng chiến thắng quý IV/2016